Individuele Therapie (60 min)

Particulieren:      €89,-

Bedrijven:           €89,- excl. 21% BTW

Alle therapeutische consulten worden d.m.v. pinbetaling voldaan. 

 

Relatie- en Gezinstherapie (60 min)

Particulieren:      €99,-

 

Verslagen omtrent diagnose/ dossier aan derden, bedrijven en instanties (m.u.v. hulpverlening)

Particulieren:      €89,-

Bedrijven:            €89,- excl. 21% BTW

 

 

Annulering

Je kunt tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Bij (g)een afmelding binnen 24 uur               - om elke reden - wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

Een vriendelijk verzoek om zo spoedig mogelijk door te geven wanneer je verhinderd bent voor een afspraak. 

 

Vergoedingen

 

Via de Zorgverzekering

Ik ben erkend Registertherapeut RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Ik ben aangesloten bij de Nationale Federatie Gezondheidszorg (NFG). Dit maakt het mogelijk therapeutische consulten te laten vergoeden door je aanvullende zorgverzekering. Je betaalt vanuit de aanvullende zorgverzekering geen eigen risico.

Kijk voor meer informatie over vergoedingen voor alternatieve zorg vanaf 2022 hier.

 

Via de belastingdienst

Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent kun je therapeutische consulten declareren als 'bijzondere ziektekosten' bij de jaarlijkse belastingaangifte. Je kunt hierbij álle kosten opgeven die je niet (of gedeeltelijk niet) vergoed kreeg. 

 

Via de gemeente

Bijzondere bijstand kun je aanvragen bij de gemeente als je therapeutische kosten niet zelf kunt betalen. Je hoeft daarvoor geen bijstandsuitkering te hebben. Voor bijzondere bijstand gelden een aantal voorwaarden: de kosten dienen noodzakelijk te zijn én niet vergoed te worden door je (zorg)verzekeraar. Je krijgt geen bijzondere bijstand als je voldoende inkomen/ spaargeld hebt of wanneer je een lening kunt afsluiten. 

 

Zelfstandig ondernemers

De kosten voor coaching/ therapie zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als zakelijke kosten. Het doel van een traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van functie en/ of het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

 

Via de werkgever

In veel gevallen reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Over het algemeen zijn de kosten voor een opleiding hoger dan een therapeutisch traject. Bovendien worden deze trajecten vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 

Bij (dreiging van) uitval door ziekte

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een therapeutisch traject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van een werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Therapie of coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of werkgever.

 

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor een therapie of coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van functie en/ of het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

 

Via het UWV

Wanneer je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met het UWV een ‘Individuele Re-integratie Overeenkomst’ sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je jouw therapeutische traject (gedeeltelijk) kunt betalen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV.

Afbeeldingsresultaat voor nfg                   Afbeeldingsresultaat voor rbcz