Echtscheiding

 

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer er ook kinderen bij betrokken zijn. Het wordt later vaak nog ingewikkelder wanneer er nieuwe partners bij komen.

Een opstelling helpt om negatieve energie en stagnatie op te heffen, zodat een (verwerkingsproces van een) echtscheiding soepeler verloopt voor allen die ermee te maken hebben. Ook kan dit ervoor zorgen dat onderliggende spanningen worden opgeheven, zodat er ook op de lange termijn een harmonieuze verstandhouding komt/ blijft.

Dit is namelijk zeer belangrijk voor kinderen van gescheiden ouders.

 

Voor wie? 

 

Een opstelling kan ingezet worden bij gescheiden partners die geen rust vinden na de scheiding.

Ook wanneer je op het punt staat om te gaan scheiden, kan een opstelling helpend zijn om deze zonder strijd te laten verlopen voor beide partners en de kinderen.

Voor ouders die opmerken dat hun kind(eren) hun draai niet vinden na een scheiding.

Wanneer kinderen als manipulatiemiddel worden gebruikt door de andere ouder.

Wanneer je kind problematisch gedrag vertoont tijdens of na een scheiding.

Ook voor volwassen mensen die zelf uit een 'gebroken gezin' komen en daar nog steeds last van ervaren.

 

 Bel mij direct Mail mij direct