• darkblurbg

Cognitieve Gedragstherapie

 

Word je soms overspoeld door je eigen gedachten?

Blijf je in rondjes denken en malen?

Heb je last van negatieve gedachten over jezelf?

Voel je je onzeker en angstig? 

 

Bij de cognitieve gedragstherapie staan jouw gedachten centraal. Je gedachten hebben direct invloed op je gevoelens en gedrag. Het is niet de situatie die hiervoor zorgt, maar de gedachten die je hebt over de situatie.

 

 

Hoe we ons voelen en gedragen wordt bepaald door je gedachten, je waarneming en hoe je je ervaringen structureert. Een mogelijkheid om direct je gevoelens en gedrag te veranderen, is je gedachten te veranderen.

 

Er worden verschillende cognitief-gedragsmatige benaderingen toegepast:

-         Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Dit is een methode om ongewenste gevoelens en gedrag om te buigen naar effectief gedrag en gewenste gevoelens. Het uitgangspunt is hier niet om de situatie te veranderen, maar de gedachten over de situatie. Disfunctionele gedachten worden omgezet in helpende realistische gedachten. Irrationele overtuigingen worden uitgedaagd en veranderd in rationele overtuigingen, wat direct een positief effect heeft op je gevoelens en gedrag.

-         Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)

NLP bestaat uit een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken, anders te bekijken en aan te pakken. Neuro is een afgeleide van neuron, dat zenuwcel betekent. NLP gaat ervan uit dat innerlijke ervaringen door middel van neurologische, oftewel zintuiglijke, processen worden beleefd. Alles wat je voelt, denkt en ervaart komt volgens NLP voort uit het zenuwstelsel.

Linguïstisch betekent taalkundig. Door middel van taal structureer je je ervaringen en hierdoor ontstaat een systeem van ideeën, overtuigingen, herinneringen en verwachtingen.

Programmeren staat voor het reorganiseren van het eigen systeem; het wereldmodel. Ervaringen kunnen opnieuw worden georganiseerd en gelabeld. Deze nieuwe 'programmering' kan leiden tot een andere beleving van ervaringen en nieuwe mogelijkheden in de interactie met je omgeving.

-         Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Dit is aandachtgerichte cognitieve therapie en hierbij richten we ons op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Een afwijzende houding tegenover je gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen kan zorgen voor psychische problemen. Je leert automatische gewoonten herkennen en loslaten. Waarnemen zonder oordelen, gevoelens toelaten en acceptatie staan hierbij centraal.

Wanneer je bepaalde gedachten ervaart die zorgen voor negatieve gevoelens en gedrag, bepalen we tot in hoeverre jij je belemmerd voelt hierdoor. We focussen ons op hoe jij je zou willen voelen en gedragen. We sporen overtuigingen op die je tegenwerken en dagen deze uit. We werken van belemmerende gedachten die tégen je werken naar bevorderende realistische gedachten die vóór je werken.

 

 

‘Verander je gedachten en je verandert de wereld'

 

Mail mij direct